За нас

Основна цел на центъра за психологическо консултиране  „Инсайт”,  е доставяне на качествени услуги, свързани с психичното здраве както на децата, така и на възрастните. Идеята за името „Инсайт” идва от значението insight, което в превод означава прозрение, осъзнаване, интуиция. Но ние не го свързваме с определена терапия, а с мисленето, че човек има знание за разрешаване на собствените си проблеми и ситуации дълбоко в психиката си. Смятаме, че човек с помощта на специалист, е в състояние да изрази своя потенциал, да намери своите опори и решения. Работещите психолози в центъра сме ориентирани към психоанализата, защото според нас тя дава свободата на клиента да се изразява, без да бъде притискан от външни обстоятелства и идеи.

Въпреки, че център „Инсайт” е новосъздадена структура, в нея работят специалисти, доказали се през годините и събрали достатачно опит, затова в работата си следваме следните правила:

  • Конфиденциалност;
  • Уважение към личността;
  • Приемане на човек такъв, какъвто е, без да се оценява и критикува;
  • Уважение на чувствата и емоциите на човека като част от него самият / всеки има право да се чувства така, както се усеща/;
  • Професионализъм.