Archive for the ‘Събития’ Category

posted by on Събития

Comments Off

happy-family-silhouette-

Училище за родители съвместно с център за психологично консултиране ”Инсайт” разработиха  авторска серия от лекции, които ще бъдат представени последователно. Стремежът е да обхванем различните възрасти, отговаряйки на най- често срещаните въпроси от страна на родителите. Специалистите в  Училище ”За  Родители” работят вече десет години и ясно могат да очертаят  притесненията и тревогите на съвременните […]