Дейност

Центърът работи в следните насоки:

Индивидуално консултиране на възрастни:

Много често в живота ни се случват различни събития, след които все едно сме загубили себе си. Има един парадокс в нашия живот, а той е: уж сме ние, а не се познаваме. Неслучайно древните учители са казали: “Най-трудно е човек да намери себе си”.

Ние ще ви помогнем, като бъдем до вас в този път на личностно развитие. За да може животът ви да се изпълни със спокойствие, любов и щастието да си в мир със себе си! Можете да се обърнете към нас при различни ситуации и проблеми : Житейски кризи, необяснима тревожност, панически атаки, депресии, психосоматични проблеми, емоции и поведение, което не разбирате и това ви тревожи и т.н.

Консултиране на деца и юноши:

При отглеждането на децата родителите са поставени пред различни предизвикателства и понякога е трудно да се справят сами. Още повече, че в този хаос от информация, започваш да се луташ и объркваш. Ние препоръчваме да потърсите специалисти и да не се доверявате прекалено много на интернет, защото това може доста да повиши вашата тревожност. Нормално е, когато си родител да се стига до ситуация, в която се проявяват определени симптоми при децата, които са притеснителни, защото не могат да бъдат разбрани. Тези симптоми може да са свързани с проблеми с развитието, с поведението, с езика.  Ето ситуации, при които можете да потърсите подкрепа за детето ви :

  • Ранно детско развитие

Проследяване на невропсихическото развитие на деца от 0-3 г. Детски кризи в определените периоди, които са неразбираеми за родителите. Подготовка за детска ясла и градина;

  • Подрастващи и юношество

Проблеми в училище, затвореност, обърканост, трудност в общуването с родители и връстници, агресивност и хиперактивност, неуспеваемост в училище, стресови ситуации: развод, поява на нов член в семейството, страх, неувереност и др.

Безусловно, детето се нуждае от специфична професионална подкрепа в трудни житейски периоди : при развод на родителите, смърт на близък, смяна на детска градина или училище, преживяно травмиращо събитие. Психолог провежда диагностика на психическото състояние на детето. С помощта на психологични способи той разбира, откъде идва проблема на детето;

Онлайн консултиране:

Онлайн консултирането се налага поради бързия растеж на технологиите. Това е консултиране посредством email, телефон или видеоконференция. Този вид срещи са много подходящи за хора, които са извън страната и е трудно да намерят психолог или имат езикова бариера, хора, които нямат време да отидат до кабинета или желаят спешна консултация. За целта трябва да се свържите с предоставените от нас телефони, за да си уговорите  подходящо време за вас и нас;

Групи за подкрепа, беседи и семинари.

Център „Инсайт” организира различни събития, съобразно заявките, които са отправени към нас. Работим с фирми и организации относно стреса на работното място, работа  в екип, повишаване на емоционалните компетенции и т.н. Провеждаме беседи с родители на различни теми, както и беседи, свързани с личностното развитие. Всичко това можете да проследявате, като следите за събитията, публикувани в сайта.